Tag: ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Feb 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง   สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 1 และ ชั้น 3       ดูรายละเอียดขั้นตอนการยืมเพิ่มเติม

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

Jul 05

แจ้งวันปิดทำการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 – วันอาสาฬหบูชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 – วันเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – ชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26650

May 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

Dec 04

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดบริการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม  ดังนี้ วันเสาร์ที่  5 ธันวาคม 2558   วันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่  7 ธันวาคม 2558   หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558  วันรัฐธรรมนูญ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23446

Nov 25

ขอเชิญทดลองให้ฐานข้อมูล GVRL

บริษัท GALE CENGAGE Learning ได้ให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks (GVRL : Gale Virtual Reference Library)    สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2558 Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) สาขาวิชาต่างๆ อาทิ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ศาสนา และ เทคโนโลยี และยังสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile ได้ พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia45?id=thrmutt

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23458

Nov 13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269

Nov 13

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคาร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคารวิทยบริการ หรือ ท่านสามารถนำอาหารเข้ามารับประทานได้ที่บริเวณมุมกาแฟ ชั้น 1 เท่านั้น อาหารเพียง 1 ชิ้น ก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด 1 จิตสำนึกที่ท่านมี ช่วยให้ห้องสมุดของเรา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในการจัด Zone การรับประทานอาหาร (ชั้น 1 มุมกาแฟ) เพื่อลดปัญหาดังกว่าวในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23259

Jul 01

แจ้งเวลาเปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่  1  –   26 กรกฎาคม  2558 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการ เวลา 08.30 –  21.00 น. และจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ (เวลา 08.30 – 24.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎคม 2558 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22492

May 25

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน ดังนี้ วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2558  (วันวิสาขบูชา)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22254

Feb 24

บริการ New clipping

News Clipping คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์  เปิดให้บริการ ดังนี้ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม User name -Password     คลิก  …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21816