Tag: อาคารวิทยบริการ

Jul 18

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายวิรัช โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30640

Jul 08

ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้     16 กรกฎาคม – วันอาสาฬบูชา 17 กรกฎาคม – วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30595

Jul 02

กำหนดการฉีดปลวกภายในอาคาร

วันและเวลาในการฉีดแมลงประจำเดือนกรกฏาคม 2562 วันเสาร์ที่  13 กรกฏาคม 2562  – ปิดบริการ เวลา 20.00 น.  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30559

Jul 02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนสิงหาคม กำหนดจัดวันที่  6 สิงหาคม  และ  27 สิงหาคม 2562 รอบละ 10 คน สนใจลงทะเบียนออนไลน์ คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30533

Jun 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายนฤดล ดามพ์สุกรี หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และคณะจำนวน 10 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และระบบห้องเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500

Jun 21

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและค้นคว้าศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์ในชั้นเรียน              

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30482

Jun 12

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ปิดทำการเวลา 20.00 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30440

May 14

แจ้งวันปิดทำการ (ดับกระแสไฟฟ้า)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  เนื่องจากกองอาคารสถานที่ แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30406

Apr 11

ขอแจ้งเวลาบริการ กรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ กรณีพิเศษ ดังนี้ วันที่ 11 เมษายน 2562   ปิดบริการเวลา 16.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30339

Mar 29

เวลาเปิดทำการ ภาคฤดูร้อน   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดทำการ ภาคฤดูร้อนดังนี้  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 23 มิถุนายน  2562    ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 08.30 – 21.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30330