Tag: อาคารวิทยบริการ

May 27

ขอแจ้งการเปิดพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ยกเว้น : บริการ Edutainment zone ชั้น 2 และ บริการจองห้อง Discussion Online (ปิดบริการชั่วคราว) วันเวลาเปิดทำการ ดังนี้ เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดบริการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ มือถือสแกน QR Code  เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์  3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31974

May 01

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดเลื่อนวันเปิดภาคการเรียนที่ 1/2563 อาคารวิทยบริการ จึงขอแจ้งขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หากมีการเปลื่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31935

May 01

บริการยืมหนังสือผ่าน LINE Official

เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อาคารวิทยบริการ ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปิดบริการยืมหนังสือผ่านทาง LINE Official (@RMUTTLibrary) สิ้นสุดถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 การยืมหนังสือ : บริการแจ้งชื่อเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ และตอบคำถาม ผ่านทาง Line เชื่อมต่อ LINE Official วิธีการค้นหา ID LINE : @988lcdsb กดปุ่ม Add Friends หรือเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR CODE สืบค้นรายการหนังสือที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้ที่ www.opac.rmutt.ac.th ช่องทางการรับหนังสือ 1.ติดต่อรับหนังสือ ด้วยตัวเองที่ อาคารวิทยบริการ (วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์) เวลา 14.00-15.00 น. 2.จัดส่งให้ผู้ยืมตามที่อยู่ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31888

Apr 17

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31882

Apr 01

Rmutt Digital Library

Rmutt Digital Library ห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Google Play และ App Store ได้ฟรีแล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า “RMUTT E-Library” หรือ เข้าผ่านเว็บไซต์ www.elib.rmutt.ac.th คู่มือการใช้งาน : www.elib.rmutt.ac.th/book-detail/135/ ***หมายเหตุ ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะดูคู่มือได้ User/password ใช้รหัสเดียวกับ รหัส Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มา : https://www.rmutt.ac.th/content/47674

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31779

Mar 26

ขอแจ้งกำหนดการยืมคืนหน้งสือในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาคารวิทยบริการปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 -ขยายวันหมดอายุสมาชิกสิ้นสุด summer ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63 -ขยายกำหนดส่งคืนทุกประเภทสมาชิก กำหนดคืนถึง 12 มิ.ย 63 [หยุดค่าปรับด้วยในวันดังกล่าว] หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง -กรณีมีค่าปรับอยู่แล้วระบบจะหยุดค่าปรับแค่ปัจจุบันจนกว่าระบบจะเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31757

Mar 25

แจ้งปิดบริการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไม่มีกำหนดเปิด ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดทำการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31753

Mar 21

ข้อปฏิบัติการเข้าอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งข้อปฏิบัติการเข้าอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มทร.ธัญบุรี การเข้าอาคารวิทยบริการ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกคน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส COVID-19

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31748

Feb 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Tampere, ประเทศ Finland และ สถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

Feb 17

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence Development Program Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบร่ิการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31461