Tag: อาคารวิทยบริการ

Apr 01

Rmutt Digital Library

Rmutt Digital Library ห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Google Play และ App Store ได้ฟรีแล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า “RMUTT E-Library” หรือ เข้าผ่านเว็บไซต์ www.elib.rmutt.ac.th คู่มือการใช้งาน : www.elib.rmutt.ac.th/book-detail/135/ ***หมายเหตุ ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะดูคู่มือได้ User/password ใช้รหัสเดียวกับ รหัส Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มา : https://www.rmutt.ac.th/content/47674

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31779

Mar 26

ขอแจ้งกำหนดการยืมคืนหน้งสือในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาคารวิทยบริการปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 63 -ขยายวันหมดอายุสมาชิกสิ้นสุด summer ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63 -ขยายกำหนดส่งคืนทุกประเภทสมาชิก กำหนดคืนถึง 12 มิ.ย 63 [หยุดค่าปรับด้วยในวันดังกล่าว] หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง -กรณีมีค่าปรับอยู่แล้วระบบจะหยุดค่าปรับแค่ปัจจุบันจนกว่าระบบจะเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31757

Mar 25

แจ้งปิดบริการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไม่มีกำหนดเปิด ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดทำการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31753

Mar 21

ข้อปฏิบัติการเข้าอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งข้อปฏิบัติการเข้าอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มทร.ธัญบุรี การเข้าอาคารวิทยบริการ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกคน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส COVID-19

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31748

Feb 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Tampere, ประเทศ Finland และ สถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

Feb 17

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence Development Program Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบร่ิการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31461

Jan 15

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าใช้โปรแกรม Speexx โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเอง โดย digital publishing มีบทเรียนในส่วนของไวยกรณ์ คำศํพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย ลงทะเบียนเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถศึกษารายละเอียด สมัครและดาวน์โหลดโปรแกรม Speexx ได้ที่เว็บห้องสมุด คลิก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-549-3658 หรือ เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31291

Jan 10

อาคารวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. บริการยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุสมาชิก บริการปริ้นงาน และบริการพื้นที่อ่านหนังสือ เนื่องจากใช้เครื่องสำรองไฟในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอแจ้งปิดบริการ computer IT zone และ Edutainment Zone **มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31245

Nov 29

วันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31132

Nov 14

ต้อนรับ Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology จาก Mandalay Technological University

นายปองพล นิลพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ Prof. Dr. Zar Zar Wint (Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology) จาก Mandalay Technological University ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง พร้อมทั้งแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31086