Tag: อโดบีโฟโต้ช็อบ

Feb 24

ง่ายใช่เลย! เคล็ดลับ Photoshop CS4 ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ

ผู้แต่ง : เอกเทพ  ภักดีศิริมงคล พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 บรรณลักษณ์ : 263 หน้า ISBN :  978-974-03-2572-7 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 อ875ง เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เจาะประเด็นหลักและเผยเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นฝึกใช้ Photoshop สามารถเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมได้ง่ายๆ ทดลองสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับงานพิมพ์ได้ด้วยตนเองทันที นอกจากนี้ในหนังสือยังได้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและงานพิมพ์ไว้ครบครันเป็นความรู้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เรื่องตัวอักษร การใช้สี วิธีผสมสี การเลือกใช้กระดาษ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ ฯลฯ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3973

Aug 19

คู่มือ Photoshop CS4 Professional guide : ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์  บุญจิตร พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี, 2552 บรรณลักษณ์ : 504 หน้า ISBN :  978-974-9749-86-9 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ก854ค เนื้อหาโดยสังเขป Photoshop CS4 ได้ปรับปรุงการใช้งานให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือต่างๆ ให้ใช้งานได้สะดวก และให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมขึ้นด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อัดแน่นเนื้อหาการใช้งาน Photoshop CS4 ที่ครบถ้วนที่สุด ทั้งการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานแบบเจาะลึก รวมถึงการใช้งานฟีเจอร์ 3D ของ Photoshop CS4 Extended ที่สามารถขึ้นรูปทรง 3 มิติ และการจัดแสงได้อย่างสมจริง กับเนื้อหาที่อัดแน่นกว่า 500 หน้า และวิดีโอสอนการตกแต่งภาพกว่า 20 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=316