Tag: เว็บไซต์ — การออกแบบ

Aug 09

สร้างเว็บ Mobile application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้แต่ง :   จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 303 หน้า ISBN : 9786162043833 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5105.8885.D74 จ571ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สามารถสร้างเว็บ Mobile application ด้วยเนื้อหาที่อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึง การแพ็คเกจและติดตั้งเว็บ Mobile application  การปรับแต่ง Theme ให้กับ Mobile application ด้วย Theme Roller เป็นต้น  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18116

Jan 23

พัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 + CSS3 + Javascript ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพ ฯ : รีไวว่า, 2555 บรรณลักษณ์ : 248 หน้า ISBN :  9786162620737 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.H94 จ575พ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษพื้นฐาน HTML5, Javascript และ CSS3 สามส่วนหลักๆ  ประกอบด้วย การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักของ HTML เวอร์ชันเก่ากับ HTML5 เรียนรู้การใช้แท๊กใหม่ๆ ของ HTML5 และวิธีหลักจัดโครงสร้างเว็บเพจแบบใหม่ การใช้ Outliner เพื่อดูโครงสร้างที่อยู่ใน HTML5 ตัวอย่างการใช้งานฟอร์มแบบใหม่ที่พบใน HTML5 แนะนำการใช้แท๊ก Video และ Audio ใน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=15807

Jan 11

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย jQuery

ผู้แต่ง : Jonathan Chaffer, Karl Swedberg ; แปลโดย โกศล โสฬสรุ่งเรือง พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 บรรณลักษณ์ : 528 หน้า ISBN :  9786160802746 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA76.73.J38 ช713อ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขและปรับปรุงสำหรับ jQuery เวอร์ชั่น 1.3 เนื้อหาภายในเล่มจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของ jQuery ในการเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ และการสร้างแอนิเมชั่นให้เว็บเพจของคุณ แม้ว่าความพยายามในการเขียนโค้ด JavaScirpt แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยการเขียนโค้ดเกี่ยวข้องกับ AJAX, อีเวนต์, เอฟเฟ็กต์ และคุณลักษณะขั้นสูงในภาษา JavaScirpt

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=8936