Tag Archive: แจ้งปิดทำการ

Jan
16

แจ้งเวลาปิดทำการ และพื้นที่ให้บริการช่วงงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b22

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดใช้พื้นที่อาคารวิทยบริการ  ชั้น 1 และ ชั้น 2 เพื่อเป็นกองอำนวยการร่วม และ PRESS CENTER งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561  ดังนี้ ปิดงานบริการชั้น 1 (บริการยืม-คืนหนังสือ, IT zone)  และงานบริการชั้น 2 เปิดพื้นที่ให้บริการฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4 ปิดทำการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27406

Mar
09

แจ้งวันปิดทำการ

fb-libraryrmutt-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%9a

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างช่วงงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2558  ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26326

Dec
16

แจ้งวันปิดทำการ กรณีพิเศษ

library@rmutt_พัฒนาบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ อ่าวบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์  จึงขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2558  และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23565