Tag: แจ้งวันปิดทำการ

Aug 23

ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562   เพิ่มอีก  1 วัน  เพื่อเตรียมความพร้อมหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  และอาคารวิทยบริการจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30774

Feb 20

แจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี แจังดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างหัวเสายกระดับเหนือสะพานลอยคนข้าม ริมถนนรังสิต-นครนายกคลอง 5 จำนวน 3 จุด  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30080

Jan 30

แจ้งวันและเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ ดังนี้ วันที่ 30 มกราคม 2562                                     ปิดเวลา   20.30 น. วันที่ 31 มกราคม –  1 กุมภาพันธ์ 2562      ปิดเวลา  16.30 น. วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562                      …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29876