Tag: โฟโต้ช็อบ ซีเอศโฟร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

Aug 19

คู่มือ Photoshop CS4 Professional guide : ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์  บุญจิตร พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี, 2552 บรรณลักษณ์ : 504 หน้า ISBN :  978-974-9749-86-9 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ก854ค เนื้อหาโดยสังเขป Photoshop CS4 ได้ปรับปรุงการใช้งานให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือต่างๆ ให้ใช้งานได้สะดวก และให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมขึ้นด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อัดแน่นเนื้อหาการใช้งาน Photoshop CS4 ที่ครบถ้วนที่สุด ทั้งการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานแบบเจาะลึก รวมถึงการใช้งานฟีเจอร์ 3D ของ Photoshop CS4 Extended ที่สามารถขึ้นรูปทรง 3 มิติ และการจัดแสงได้อย่างสมจริง กับเนื้อหาที่อัดแน่นกว่า 500 หน้า และวิดีโอสอนการตกแต่งภาพกว่า 20 …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=316