Tag: โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี

Jun 21

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและค้นคว้าศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์ในชั้นเรียน              

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30482

Mar 09

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือวันที่ 6 มีนาคม 2560

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26313

Feb 20

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี “เรียนรู้วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด”

น้องๆ นักเรียนชั้น ป. 2 จากโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  เรียนรู้วิธีการค้นหาหนังสือในห้องสมุด ผ่านเว็บไซต์ http://www.opac.rmutt.ac.th/ และการสืบค้นใช้งานกูเกิล ที่เว็บไซต์ www.google.co.th โดยมีคุณเยาวลักษณ์ แสงสว่าง และทีมงานบรรณารักษ์คอยให้คำแนะนำ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ IT Zone อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21619