Tag: 12 สิงหา มหาราชินี

Aug 13

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมนามถวายพระพร

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22945

Aug 13

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้า IT zone ชั้น 1

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22929

Aug 07

อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ เข้าบันทึกเทปวิดิทัศน์ถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและดูแลการผลิตรายการในครั้งนี้

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22872