มี.ค. 12

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

นักศึกษาที่มีหนังสือครบกำหนด แต่ยังค้างส่งคืน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเ่ทอมถัดไปได้  จึงขอให้ันักศึกษาทำการส่งคืนหนังสือให้ครบตามจำนวนที่ค้างส่ง โดยคิดค่าปรับจากวันที่ครบกำหนดส่งจนถึงวันคืนหนังสือ  (3 บาท/วัน/เล่ม)  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการยืม-คืน โทร.0-2549-3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/03/12/%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87/

ก.พ. 28

บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิเด็กพิการ

อาจารย์นครินทร์ กลั่นบุศย์ คณะศิลปศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาในวิชาเรียนจัดกิจรรมมองชีวิตผ่านฟิล์ม โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมในวิชาฯ นำเงินร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิเด็กพิการ ยอดรวมทั้งสิ้น 10,209 บาท โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำบริจาคต่อไป ซึ่งทางสำนักฯ จัดกล่องรับบริจาค ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/28/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%82/

ก.พ. 18

เยี่ยมชมห้องสมุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอนำผู้บริหารจาก Mean Chey University ประเทศกัมพูชา
เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2556 ระหว่างเวลา 13.00-14.30 น.  ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/18/%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%94-8/

ก.พ. 15

ภาพบรรยากาศ:ตลาดนัดของทำมือ GoShow ครั้งที่ 3

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/15/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97/

ก.พ. 11

ขอเชิญใช้งาน e- Research

proquest6ProQuest Dissertations & Theses : Full Text เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/11/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-e-research/

ก.พ. 07

จองห้อง Discussion online

อาคารวิทยบริการเปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ระบบจองห้องวันต่อวัน เปิดจองในระบบเริ่มเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป  โดยจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบจอง  ติดต่อรับกุญแจเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้องภายในเวลา 15 นาที มิฉนั้นถึงว่าสละสิทธ์

  • นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ
    ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ติดต่อรับกุญแจที่ ชั้น 3 ห้อง e-library Room
  • จองห้อง Discussion  คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/07/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-discussion-online-2/

ก.พ. 05

เปิดโครงการอบรม

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หัวข้อ ” บรรณารักษ์ยุคใหม่กับทักษะไอทีที่ควรรู้  เพื่อสร้างห้องสมุดแห่งอนาคต”  ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศ เพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Librarian) ซึ่งทางสำนักฯ จัดอบรมให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและผู้สนใจ  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้อง seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/05/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1/

ก.พ. 05

ภาพบรรยากาศการอบรมบรรณารักษ์ยุคใหม่กับทักษะไอทีที่ควรรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Librarian)  ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในห้องสมุดและผู้สนใจ และเมื่อที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้จัดอบรมหัวข้อ”บรรณารักษ์ยุคใหม่กับทักษะไอทีที่ควรรู้  เพื่อสร้างห้องสมุดแห่งอนาคต วิทยากรโดยคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์  ณ ห้อง seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/02/05/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93/

ม.ค. 29

เยี่ยมชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย UNTAG BANYUWANG ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/01/29/%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1-4/

ม.ค. 26

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ACMDL_Logo2ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ของAssociation for Computing Machinery (ACM)เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมที่ จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน  ได้ที่เว็บไซต์   http://dl.acm.org/dl.cfm   หรือสืบค้นฐานข้อมูอื่นๆ ได้ที่เมนูฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/01/26/%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-acm-digital-library/