Tag: บันทึกเทปถวายพระพร

ส.ค. 09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2017/08/09/%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1/

พ.ย. 29

บันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมผู …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/11/29/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3/