Tag: ลงนามถวายพระพร

มิ.ย. 10

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2016/06/10/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-4/

พ.ย. 25

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2015/11/25/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-2/

ส.ค. 13

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมนามถวายพระพร

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2015/08/13/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3/

เม.ย. 02

ลงนามถวายพระพร

อาคารวิทยบริการ จัดโต๊ะลงนามถวายพระให้กับบุคลากรและนักศ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2013/04/02/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3/