ธ.ค. 21

คู่มือเรียนภาษาซี : ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ : 10

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554

บรรณลักษณ์ : 379 หน้า

ISBN :  9789749742846

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA76.73.C15 อ334ค

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้สอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี นำเสนอโดยใช้รูปภาพมาเป็นสื่อช่วยในการอธิบายหลักการและตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม แนวคิดในการเขียนซอฟท์แวร์ ชนิดข้อมูล ตัวแปรค่า ค่าคงที่ ฟังก์ชั่น การรับและการแสดงผลข้อมูล ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อน เช่น สตรัคเจอร์ ยูเนียน พอยเตอร์ พรีโปรเซสเซอร์ ไดเรกทีฟ และมาโคร เป็นต้น


Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2011/12/21/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a/

1 comment

    • makiespring on กรกฎาคม 10, 2015 at 12:22 am

    ขอบคุณ

Comments have been disabled.