ส.ค. 09

ภาพบรรยากาศอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

บรรยากาศการฟังบรรยายผ่านระบบดาวเทียม ในโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม (NTU) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย หัวข้ออบรม ภาษาอังกฤษกับการทำงาน (ทักษะการฟัง) เวลา 09.00-12.00 น. และหัวข้ออบรม ภาษาอังกฤษกับการทำงาน (ทักษะการพูด) เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SEMINAR ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

โครงการทางไกลผ่านดาวเทียม 08085601โครงการทางไกลผ่านดาวเทียม 08085602โครงการทางไกลผ่านดาวเทียม 08085603

 

 

Ntu_10731058_nB01 Ntu_220640318_nB03 Ntu_284305978_n1 Ntu_415639664_n Ntu_524744687_n3 Ntu_998928948_n6 Ntu_1157690925_n2  Ntu_1442992888_n Ntu_1486607629_n7 Ntu_1730328309_n Ntu_1777098596_n8 Ntu_1845680347_n Ntu_1988063470_n Ntu_2005297693_n4 Nut49159_n5

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2013/08/09/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c-2/