พ.ย. 06

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลNational Geographic Virtual Library

logo-National Geographicสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

การเข้าใช้งานสามารถเข้าได้ที่ www.library.rmutt.ac.th   เลือกหัวข้อ e-Resources  เลือก ฐานข้อมูลทดลองใช้ หรือเข้าใช้งานได้ที่   http://natgeo.galegroup.com/       สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 0 2549 3655

national geographic

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2014/11/06/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-16/