พ.ค. 27

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” วิทยากรโดยอาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์   เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt21052015am_02

library@rmutt21052015am_29

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/05/27/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-3/