ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”