โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม”

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม”