ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559