สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”