มี.ค. 22

แจ้งย้ายหนังสือหมวด Q-Z ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3

เนื่องจากอาคารวิทยบริการเตรียมดำเนินปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3  ขอแจ้งการย้ายหนังสือหมวด Q-Z ดังนี้

  • หมวด Q-Z  (ภาษาไทย)        ย้ายไปที่ ชั้น 2
  • หมวด Q-Z (ภาษาอังกฤษ)  ย้ายไปที่ ห้อง e-Library  ชั้น 3

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/22/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89/