มี.ค. 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี
• วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81/