มี.ค. 28

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ดังนี้

• วันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา 08.30 – 21.00 น.
• วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 21.00 น. (เวลาเดิม)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89/