ส.ค. 09

ขอแจ้งวันปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

• วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
• วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 – ชดเชยวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/08/09/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/