สถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม

สถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม