Author's posts

Nov 10

คู่มือ Office 2007

ผู้แต่ง : ดวงพร    เกี๋ยงคำ พิมพ์ครั้งที่ : 3 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553 บรรณลักษณ์ : 760 หน้า ISBN :  978-616-204-004-7 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 ด211ค เนื้อหาโดยสังเขป ในคู่มือ Microsoft Office 2007 ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมการทำงานหลักของโปรแกรมชุด Microsoft Office 2007 ซึ่งจะประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Access ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการทำงานระดับสูง รวมถึงคำแนะนำเทคนิคการใช้งานแบบง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ได้เพิ่มส่วนของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Service Pack 1 และ 2(SP1, SP2) …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2273

Nov 10

Insight illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : บุญญาดา  ช้อนขุนทด  และคณะ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553 บรรณลักษณ์ : 488 หน้า ISBN :  978-616-204-047-4 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : บ444อ เนื้อหาโดยสังเขป สำหรับเนื้อหาเล่มนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่ให้ผู้ใช้งานนมือใหม่ได้ทำความรู้จักและใช้งานเบื้องต้นกันก่อน  ฝึกการวาดภาพ  การลงสี  และปรับแต่งภาพแบบต่างๆ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2261

Nov 10

มือใหม่หัดใช้อินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553 บรรณลักษณ์ : 480 หน้า ISBN :  978-616-204-015-3 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 5105.875.175 เนื้อหาโดยสังเขป ในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทร์เน็ต  โดยยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ผู้ใช้ควรรู้  มีประโยชน์  และความบันเทิงควบคู่กันไป  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น  10  ภาคคือ  ภาคที่ 1 :  อิมเทอร์เน็ตกับการเชื่อมต่อ  ภาคที่ 2:  ตั้งค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ภาคที่ 3:  ท่องเว็บด้วยบราวเซอร์ต่างๆ ภาคที่ 4:  การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต  ภาคที่ 5:  สังคมออนนไลน์  (Social network) ภาคที่ 6:  การจัดการอีเมล์แบบบต่างๆ  ภาคที่ 7:  …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2249

Nov 10

Windows Server 2008 R2 ฉบับใช้งานจริง Step by Step

ผู้แต่ง : ธัญพล  ษณะนาคินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553 บรรณลักษณ์ : 231 หน้า ISBN :  978-616-204-025-2 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 76.76.063 เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้จะเป็นการเริ่มต้นการบริหารจัดการระบบเครือข่าย  โดยการใช้ระบบปฎิบัติการ Windows Server  2008  และ Windows  Server  2008 R2 โดยจะอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานต่างๆตลอดจนปฎิบัติงานจริง  อย่างที่เรียกว่า  step by step  จนท่านสามารถทำตามและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กร   เนื้อหาของหนังสือจะเริ่มจากการบริหารจัดการระบบต่างๆ  เช่น  Active  Directory  เป็นหัววใจสำคัญในการพิสูจน์ตัวตน (Authentication),file  and  Printer Sharing  หัวใจสำคัญในการใช้งานทรัพยากรในเครือข่ายร่วมกัน , DNS และ  …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2240

Nov 10

Insight Photoshop CS5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ดวงพร  เกี๋ยวคำ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553 บรรณลักษณ์ : 600 หน้า ISBN :  978-616-204-045-0 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : 267.5.A3 เนื้อหาโดยสังเขป คู่มือ  “insight  Photoshop  CS5 ”  เล่มนี้ได้รวบรวมคำสั่งและการทำงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการภาพ  และการปรับแต่งภาพ  ที่จำเป็นต่อการทำงานโดยรวมทั้งหมดเอาไว้  แนะนำการใช้งานตั้งแต่การแต่งภาพเบื้องต้น  จนถึงการแต่งภาพขั้นสูง  ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งาน  Photoshop  CS5  ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2223

Oct 13

การเปิดให้บริการ Wifi by rmutt

Wednesday, 02 June 2010 WiFi by RMUTT การใช้งาน WiFi by RMUTT จุดเปิดให้บริการสมัคร WiFi RMUTT ณ อาคารวิทยบริการ            วันจันทร-วันศุกร์        เวลา 8.30-16.30 น.      – เคาน์เตอร์บริการ IT Zone ชั้น 1                                                                         – ห้อง Notebook Zone ชั้น 3                                         เวลา 16.30-21.00 น.     – เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1            วันเสาร์-วันอาทิตย์     เวลา 9.00-18.00 น.       – เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1890

Oct 13

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Library Tour

Wednesday, 09 June 2010 กิจกรรม Library Tour ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Library Tour แนะนำบริการห้องสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ นำชม พร้อมบรรยายให้ข้อมูล สนใจติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  หรือสอบถามได้ที่โทร. 0-2549-3636 กำหนดการ  (เช้า)  เวลา 10.00 – 11.00 น. (บ่าย) เวลา 14.00 – 15.00 น.

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1879

Oct 13

เปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Monday, 29 March 2010 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดฝึกอบรมให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เพื่อบริการให้กับตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO PUBLISHING เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1870

Oct 13

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ

Thursday, 01 April 2010 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษามหาวิทยาลัย   เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2553   ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1862

Oct 13

e-Book

Written by sarinee Monday, 09 November 2009 Last Updated ( Sunday, 15 November 2009 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1845