จันทิมา เจริญผล

Author's posts

Feb 15

ภาพบรรยากาศ:ตลาดนัดของทำมือ GoShow ครั้งที่ 3

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16094

Jan 10

ภาพบรรยากาศ งานเปิดตลาดนัด GoShow ครั้งที่ 2

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15204

Dec 29

เปิดตลาดนัดของทำมือ Go Show ครั้งที่ 3

Library@RMUTT เปิดตลาดนัด สุดยอดสินค้าแฮนด์เมด เปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ออกร้าน เพื่อต่อยอดสู่การค้า *ประกาศสำหรับผู้ออกร้าน* – ลงทะเบียนออกร้าน ระหว่างเวลา 14.00-16.00 ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน) – ลงทะเบียนยืมไฟส่องสว่าง ระหว่างเวลา 17.00-17.30 น. ติดต่อเคาน์เตอร์ IT zone (แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน) **มีจำนวนจำกัด** *การแสดงความสามารถ* พบกับการแสดงความสามารถ เปิดงานโดย วงบิ๊กแบน ตามด้วย

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15886

Dec 25

เปิดตลาดนัดของทำมือ go show ครั้งที่2

Library@RMUTT เปิดตลาดนัด สุดยอดสินค้าแฮนด์เมด เปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ออกร้าน เพื่อต่อยอดสู่การค้า ประกาศสำหรับผู้ออกร้าน –  ลงทะเบียนออกร้าน  ระหว่างเวลา 14.00-16.00   ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน) –  ลงทะเบียนยืมไฟส่องสว่าง    ระหว่างเวลา 17.00-17.30 น.  ติดต่อเคาน์เตอร์   IT zone  (แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน)  **มีจำนวนจำกัด** การแสดงความสามารถ พบกับการแสดงความสามารถ เปิดงานโดย วงบิ๊กแบน ตามด้วย การโชว์ Beat box โชว์ Bopping การแสดงดนตรีของวงต่าง ๆ1.True Story 2.Smash 3.Stork Dark  4.En-maniac 5.สะบัด Hair  6.Smatoug Mazz 7.โครตเจริญ และปิดท้ายจากวงถลอกสัก – เจอกันวันที่ 9 มกราคม นี้ เวลาห้าโมงเย็น จนถึง สี่ทุ่ม  – ณ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15125

Dec 19

บรรยากาศงานเปิดตลาดนัดของทำมือ Go Show

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดตลาดนัดของทำมือ Go Show ให้นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมนำสินค้าทำมือและสินค้ามือสองมาจำหน่าย และแสดงความสามารถในด้านดนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 15.00-22.00 น. ณ ลานด้านหน้า อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14919

Dec 12

เปิดตลาดนัดของทำมือ go show

ผู้ที่ลงทะเบียนจองพื้นที่ผ่านระบบจองออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AkFTiLlVPz2idC1oYVh2RTRXMUJuYVVOWHBDeVhVbXc&output=html วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียน – ลงทะเบียนออกร้าน ระหว่างเวลา 14.00-16.00 ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (แสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน) – ลงทะเบียนยืมไฟส่องสว่าง ระหว่างเวลา 17.00-17.30 น. ติดต่อเคาน์เตอร์ IT zone (แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน) **มีจำนวนจำกัด** Library@RMUTT เปิดตลาดนัด สุดยอดสินค้าแฮนด์เมด เปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ออกร้าน เพื่อต่อยอดสู่การค้า – เจอกันวันที่ 18 ธันวาคม นี้ เวลาบ่าย 3 โมง จนถึง สี่ทุ่ม – ณ ลานหน้า อาคารวิทยบริการ – มีกิจกรรมการแสดงศิลปะ ดนตรี B-boy  ฺPopping กิจกรรมอยากโชว์ ผู้สนใจอยากร่วมกิจกรรมออกร้าน และแสดงความสามารถ ลงทะเบียนได้ฟรี!

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14700

Nov 03

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก ม.นอร์ทกรุงเทพ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานการให้บริการของห้องสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดพาเยี่ยมชม การจัดหนังสือในห้องสมุดทั้ง 5 ชั้น  และการให้บริการห้อง Discussion รวมถึงส่วนของ Edutainment zone และ IT zone ที่มีให้บริการในห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14248

May 30

คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: บทเรียนออนไลน์

อุทิตา  รัตนภักดี การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และปัจจุบันสื่อการเรียนรู้ถูกนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดีย ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการใช้งานในเรื่องนั้น ๆ และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เช่นเดียวกันได้นำการใช้งานโปรแกรม Campus Language Training ซึ่งเป็นคู่มือเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สำหรับเติมเต็มความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพบปัญหานักศึกษาไม่อยากเข้าเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ เพราะอายที่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ อ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอธิบายว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นคู่มือสอนภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียกว่าการเรียนภาษาด้วยระบบ อีเลิร์นนิ่ง

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=11678

May 28

สัมภาษณ์ ผอ.ICT การนำ IT ใช้ในการเรียนการสอน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นักข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมภ์ ฉลาดทันกาล นัดพบ อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสัมภาษณ์ในหัวข้อ การนำ IT เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี อย่างไร 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=11652

May 12

น.ศ.สาวเสียงใสเข้าประกวดร้องเพลงรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง

น.ส. แคทริยา คงคอน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เคยได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง RMUTT Love University  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา  ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี เข้าการประกวดร้องเพลง​รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง ออกกาศ ที่ ช่อง 7 สี ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555  เวลา 15.45 น. อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=11541