วิริยา สมบูรณ์ผล

Author's posts

Feb 02

แนะนำบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ Newscenter

นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข่าวสารข้อมูลที่อยู่ในความสนใจอย่างสะดวกรวดเร็ว  ดาวน์โหลดโปรแกรม

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18891

Aug 09

คู่มือ Windows phone 8

ผู้แต่ง :   ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 259 หน้า ISBN : 9786162044083 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570.M6 ศ212ค เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้งานพื้นฐานเพื่อให้รู้จักกับ Tile Live, Apps Live, การเชื่อมต่อกับ Facebook, Twitter โดยไม่ต้องติดตั้งแอพ, การ NFC แชร์ไฟล์ภาพ วีดีโอ และไฟล์แบบไร้สายระหว่างสมาร์ทโฟนด้วยกัน และ Maps ค้นหาสถานที่ทำสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์นำเส้นทาง เป็นต้น  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18118

Aug 09

สร้างเว็บ Mobile application ด้วย Dreamweaver CS6

ผู้แต่ง :   จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 303 หน้า ISBN : 9786162043833 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5105.8885.D74 จ571ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สามารถสร้างเว็บ Mobile application ด้วยเนื้อหาที่อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึง การแพ็คเกจและติดตั้งเว็บ Mobile application  การปรับแต่ง Theme ให้กับ Mobile application ด้วย Theme Roller เป็นต้น  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18116

Aug 09

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

ผู้แต่ง :   ชัด อินทะสี พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 337 หน้า ISBN : 9786160814114 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 454 ช364ก เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับวงจรสามเฟส ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ ตามลำดับ เพื่อให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์วงจารเฟสเซอร์ทั่วไปในขอบเขตความถี่เชิงซ้อน อัตราส่วนการตอบสนองเอาต์พุตต่ออิตพุต ฟังก์ชันวงจรข่ายที่แปรผันกับความถี่ วงจรที่ถูกบังคับด้วยสัญญาที่นอกเหนือจากไซนูซอนยด์ในสถานะคงตัวด้วยอนุกรมฟูเรียร์  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18113

Aug 09

อยากจำได้ ไม่อยากลืม

ผู้แต่ง :  จูดิท วิลล์ ; ผู้แปล กมล แสงทองศรีกมล พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556 บรรณลักษณ์ : 247 หน้า ISBN : 9786160813131 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : BF 371 ว713อ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่ม อยากจำได้ ไม่อยากลืม (แต่อยากลืม กลับจำ)   จะช่วยทำให้เข้าใจว่าระบบความจำทำงานอย่างไร และทำไมเราจึงหลงลืม รวมถึงกลเม็ด เคล็ดลับ และเทคนิคในการพัฒนาความจำ เพื่อพัฒนาสมอง และบำรุงรักษาความจำ เพื่อให้มีความจำเป็นเลิศ  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18110

Aug 09

พูดอังกฤษรายวัน ก้าวทันอาเซียน (Speak english for asean)

ผู้แต่ง : สิริบุปผา อุทารธาดา พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556 บรรณลักษณ์ : 404 หน้า ISBN :  9786162102011 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : PE 1131 ส731พ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับใช้ประกอบอาชีพ ทำงาน และติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในประชาคมอาเซียน และสามารถใช้ประกอบฝึกพูดภาษาที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงศัพท์ สำนวนภาษา ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างทันสถานการณ์ได้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18107

Aug 09

10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงาน และนักลงทุน

ผู้แต่ง :  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2556 บรรณลักษณ์ : 232 หน้า ISBN :  9786167692067 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : HJ 4776 ก673ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ในชุด การวางแผนภาษี ให้ความรู้เรื่องภาษีและแนะนำการวางแผนภาษีอย่างครบวงจร อย่างเช่น การคำนวณภาษีผิดพลาด เสียภาษีไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง เสียโอกาสรับสิทธิลดหย่อนทางภาษีตามที่กฎหมายได้เอื้อประโยชน์ไว้ให้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการวางแผนทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18105

Aug 09

สงครามหลุมดำ

 ผู้แต่ง :  เลโอนาร์ด ชันคินด์ ; ผู้แปล ปิยบุตร บุรีคำ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 บรรณลักษณ์ : 408 หน้า ISBN :  9789740211006 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QC 174.12 ช453ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเรื่องเป็นเรื่องการประชันแนวคิดครั้งสะเทือนวงการ การสัประยุทธ์ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างบรรดานักฟิสิกส์ชื่อก้องที่จะมาคลี่คลายความเคลือบแคลงสงสัยในตัวทฤษฎีหลุมดำ ผลลัพธ์ที่ได้คือการชี้ชะตาว่ากลศาสตร์ควอนตัมของโลกใบนี้จะอยู่หรือจะไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18102

Aug 09

100 สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 (The second world war in 100 objects)

ผู้แต่ง : พลตรีจูเลียน ทอมป์สัน และดร.แอลแลน อาร์.มิตเลตต์ ; ผู้แปล นงนุช สิงหเดชุ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 บรรณลักษณ์ : 320  หน้า ISBN :  9789740211037 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : D 744 ท333ห เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่นนี้ได้เป็นอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการนำเสนอสิ่งของสำคัญ 100 อย่างที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญตลอดสงครามครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ มีตั้งแต่สิ่งของขนาดใหญ่ อย่างกำแพงแอตแลนติกที่ฮิตเลอร์สั่งให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตร ไปจนถึงสิ่งของขนาดเล็กสุดอย่างหลอดยาเพนนิซิลลินที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจากอาการบาดแผลติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีบรรดาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของทหารหน่วยต่างๆ ซึ่งมีที่มาที่ไปน่าสนใจ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18091

Apr 26

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

ผู้แต่ง : พรรณี  สวนเพลง พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555 บรรณลักษณ์ : 600  หน้า ISBN :  9786160812486 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 58.65 พ273ร เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่นนี้ได้บูรณาการศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันซึ่งนำเสนอองค์ความรู้จากผลการวิจัยที่สอดแทรกผลการวิจัยและนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ส่วนที่ 2 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 3 กลยุทธ์และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนที่ 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และส่วนที่ 5 กรณีศึกษา ตัวอย่างบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=17246