พฤษภาคม 2020 archive

พ.ค. 29

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32000

พ.ค. 27

ขอแจ้งการเปิดพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31974

พ.ค. 26

Digital Library

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31966

พ.ค. 01

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดเลื่อนวันเปิดภาคการเรีย …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31935

พ.ค. 01

บริการยืมหนังสือผ่าน LINE Official

เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31888