September 2020 archive

Sep 28

กิจกรรม สลิป รับโชค

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน เริ่มตุลาคม เป็นต้นไป

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32224

Sep 24

บริการบอร์ดเกม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการยืมบอร์ดเกม เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การวางแผน คิดคำนวณ การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์ ระเบียบการยืมบริการบอร์ดเกมส์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32218

Sep 24

ฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)   คณะพยาบาลศาสตร์  ใช้งานได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย     สำหรับผู้ที่ : ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID  และ  Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (เข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32211

Sep 23

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 รายละเอียดฐานข้อมูล  เพิ่มเติม คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32202

Sep 18

ขอแจ้งเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ในว้นอังคารที่ 22 กันยายน 2563  จึงขอแจ้งปิดอาคารวิทยบริการ เวลา 16.30 น. และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป    ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32187

Sep 18

ชมซีรีส์และภาพยนตร์ออนไลน์

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านรับชมซีรีส์และภาพยนตร์ออนไลน์มากมายจากทั่วโลกแบบไม่มีขีดจำกัด  ได้ที่ Edutainment Zone อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32182

Sep 17

ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32178

Sep 12

ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32163

Sep 10

เปิดฉายภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์     

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   เริ่มตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด 02-549 3639  Edutainment Zone ชั้น 2 👍 การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ 1. มือถือสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ 3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องการเพื่อลดโอกาสการรับและการกระจายแพร่เชื้อโรค โปรแกรมหนัง  เดือนตุลาคม

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32147

Sep 09

วันและเวลาเปิดทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19)   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาเปิดทำการอาคารวิทยบริการ พื้นที่ให้ตามปกติในรูปแบบใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal) จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในทุกพื้นที่ วันและเวลาทำการ (ช่วงสถานการณ์ Covid-19) 📌วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น. 📌วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 📌ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ การเข้าใช้บริการพื้นที่อาคารวิทยบริการ 1. มือถือสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ 3. สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ป้องการเพื่อลดโอกาสการรับและการกระจายแพร่เชื้อโรค

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32143