November 16, 2020 archive

Nov 16

เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการ  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป   วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 – 20.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (ปิดทำการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32512

Nov 16

แจ้งปิดทำการหยุดราชการพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563  เนื่องจากเป็นหยุดราชการพิเศษ และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32510

Nov 16

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563

กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563 กำหนดส่งคืนหนังสือ :   วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (งดยืมหนังสือ) ยืมหนังสือได้ตามปกติ : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด  :   3 บาท/วัน/เล่ม กรณีหนังสือหายไม่สามารถคืนได้ตามกำหนด ติดต่องานบริการยืมคืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32504