เมษายน 2021 archive

เม.ย. 30

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33077

เม.ย. 27

ช่องทางการติดต่อช่วงปิดทำการ

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด สาม …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33069

เม.ย. 23

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

ขอแจ้งยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID  ขออภัย …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33029

เม.ย. 16

ประกาศ ยกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งยกเว้นค่าปรับ  ตั้งแต …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33014

เม.ย. 16

เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางไลน์

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด สาม …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33011

เม.ย. 15

 ขอแจ้งปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33007

เม.ย. 09

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33004

เม.ย. 05

ปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ขอแจ้ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33000

เม.ย. 02

วันปิดทำการเดือนเมษายน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี กำหนดว …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32997