พฤษภาคม 2021 archive

พ.ค. 31

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

ประกาศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33187

พ.ค. 28

Chinese (Mandarin) : โปรแกรมเรียนภาษา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32937

พ.ค. 28

ขอแจ้งหยุดการใช้งานระบบชั่วคราว

 ขอแจ้งหยุดการใช้งานระบบ WALAI Autolib และระบบ Dspace ช …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33181

พ.ค. 24

ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการยืม-คืน และสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการยืม-คืนและสมัครสมาชิก 4 step  การยืม-คืน และส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33170

พ.ค. 24

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการฐานข้อมูลหนังส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33161

พ.ค. 21

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33158

พ.ค. 21

ประกาศขยายเวลาปิดทำการถึง 31 พ.ค.2564

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33153

พ.ค. 11

ช่องทางการติดต่อปัญหาด้านIT

ช่องทางการติดต่อเมื่อพบปัญหาด้านIT ของระบบการเรียนการสอ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33119

พ.ค. 07

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  สำหรับนั …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33111

พ.ค. 05

ช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด

  อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33102