ตุลาคม 2021 archive

ต.ค. 29

ขอแจ้งวันและเวลาเปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ประกาศ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33600

ต.ค. 15

ขยายเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ประกา …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33588

ต.ค. 08

การชำระค่าปรับหนังสือผ่านไลน์ RMUTTLibrary

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทาง การชำระค่าปรับหนังสือผ่านไ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33572

ต.ค. 05

เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์RMUTT Library

  เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ RMU …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33555

ต.ค. 01

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ประกา …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33537

ต.ค. 01

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ประกา …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33533