พฤศจิกายน 2021 archive

พ.ย. 30

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33833

พ.ย. 29

เปิดให้บริการ ฐานข้อมูลTurnitin เป็นฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 

อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการ ฐานข้อมูลTurnitin เป็นฐาน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33808

พ.ย. 29

การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ

การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33802

พ.ย. 26

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33734

พ.ย. 24

ขอแจ้งการใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้ชั่วคราว

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33716

พ.ย. 23

บริการบอร์ดเกม (BOARD GAME) 

บริการบอร์ดเกม (BOARD GAME)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33705

พ.ย. 18

บริการพัฒนาทักษะด้านภาษา  SPEEXX (CLT)    Sanako Pronounce  และ   Euro Talk   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี เปิดบร …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33696

พ.ย. 17

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33693

พ.ย. 17

บริการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ และรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (E-mail RMUTT)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33687

พ.ย. 16

การเข้าใช้บริการเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33677