ก.พ. 10

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม RMUTT LOVE University

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม RMUTT LOVE University ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ การประกวดวงดนตรี RMUTT LOVE University การแข่งขันบอกรัก Talk Show   มุมบันทึกภาพบรรยากาศ RMUTT LOVE University และเขียนการ์ดบอก Love

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10135