ก.พ. 15

การรับรางวัลกิจกรรม RMUTT LOVE University

ท่านที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย “ สีสัน มทร.ธัญบุรี (Colors of RMUTT)”  และทีมประกวดวงดนตรีและร้องเพลงในกิจกรรม RMUTT LOVE University ซึ่งไม่ได้มารับรางวัลในงานให้ติดต่อรับรางวัล และใบวุฒิบัตร ได้ที่ อาคารฝึกอบรม (ICT Training)   โทร.0-2549-4079

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10192