ต.ค. 12

รับสมัครนักร้องและนักดนตรี ในกิจกรรมดนตรีในสวน

Written by Jantima
Tuesday, 16 February 2010

รับสมัครผู้ต้องการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
สมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพื่อร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน Library@RMUTT(Music in the Garden)
จะจัดกิจกรรมในทุกวันอังคารเว้นอังคารเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553
หน้าตึกห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Last Updated ( Friday, 26 March 2010 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1167