ก.ย. 03

AutoCAD 2011 Workshop

ผู้แต่ง : วิทยา สงวนวรรณ และ ภูวนัย สงวนวรรณ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส, 2555

บรรณลักษณ์ : 318 หน้า

ISBN :  9789747648737

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385ว582อ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจหลักการเขียนแบบด้วย AutoCAD  เป็นการเรียนรู้การเขียนแบบด้วย AutoCAD แบบลงมือทำด้วยภาคปฏิบัติ โดยมีตัวอย่างเป็นโจทย์ และมีเฉลยคือวิธีทำให้ทำตามทีละ Step by Step จะช่วยให้มีทักษะเรื่อง CAD ได้เป็นอย่างดีและสามารถไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13586