ต.ค. 12

รู้จักประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล

พิมพ์ครั้งที่ : 2

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพ ฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555

บรรณลักษณ์ : 213 หน้า

ISBN :  9786160002412

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : HC 441 ว579ล

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้เป็นหนังสือชุดประชาคมอาเซี่ยน เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงตราสัญลักษณ์ของอาเซียนและความหมาย  แผนที่อาเซียน  รู้จักอาเซียน  ก่อนเกิดอาเซียน  ประชาคมอาเซียนคืออะไร?  เส้นทางสู่ความสำเร็จของประชคมอาเซียน  กฎบัตรคือกฎเหล็กของอาเซียน  และรู้จักประเทศประชาคมอาเซียน

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13853