พ.ย. 02

คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : จักรชัย โสอินทร์, กษิดิส วิจิตรโสภณ, ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ, ศรายุทธ พูลสงวน

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 231 หน้า

ISBN :  9786162041570

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570.M6ค695

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำการเขียนโปรแกรม Windows Phone 7 การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม เริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม Hello World การพัฒนาโปรแกรมนำทางบนหน้าจอ การใช้งานทิศทางหน้าจอโทรศัพท์ แผนที่ วีดีโอ การเรียกใช้งานบริการผ่านเว็บ หน่วยสำรองข้อมูล เซ็นเซอร์ความเร่ง การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายด้วยช็อคเก็ต การใช้ฐานข้อมูลด้วย LINQ การใช้งานโปรแกรมบนเครื่องโทรศัพท์ Windows Phone 7 การเขียนเกมส์อย่างง่ายด้วย XNA Framework และฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ของโทรศัพท์ Windows Phone 7 อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง บทสรุป และแบบทดสอบ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14238

1 comment

    • godda on พฤศจิกายน 6, 2012 at 11:09 am

    เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับ สามารถเขียนแอพ จากดินญี่ปุ่นได้ด้วย…

Comments have been disabled.