ธ.ค. 19

เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วย AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ชัชวาล ศุภเกษม

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 421 หน้า

ISBN :  9786162041563

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ช358ข

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยลงมือปฏิบัติตามตัวอย่างงานจริงแบบทีละขั้นตอน เสริมด้วยเทคนิคและเคล็ดลับการเขียนแบบระดับมืออาชีพ ครอบคลุมงานเขียนแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ จัดองค์ประกอบแบบก่อนส่งพิมพ์ด้วยเลย์เอาต์ วิธีทำงานกับงานแบบหลานสเกล สร้างเทพเพลทแบบสมบูรณ์สำหรับงานเครื่องกลและสถาปัตย์ การใช้คำสั่งหมวด DRAW และ MODIFY อย่างละเอียด การเขียนโปรแกรม AutoLISP / Visual LISP เบื้องต้นเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน การคำนวณสเกล Hatch และการคำนวณขนาดอักษรพร้อมตารางที่ค่าสเกลต่างๆ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14901