ต.ค. 12

ภาพบรรยากาศ ดนตรีในสวน Library@RMUTT

Written by Jantima
Wednesday, 03 February 2010

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Library@RMUTT โดยมีนักร้องและนักดนตรี
ที่ชนะเลิศการประกวด วงดนตรี ในงาน Love Fastivel 2009 เป็นผู้บรรเลงบทเพลง
ให้ได้รับชมกัน และจะมีการแสดงให้ได้รับชมอีกเมื่อไหร่ คอยติดตามข่าวให้ดีนะคะ

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2010 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1513