ต.ค. 12

ชมภาพบรรยากาศงานดนตรีในสวน Music in the Garden

Written by Jantima

Friday, 12 February 2010

กิจกรรมดนตรีในสวน Library@RMUTT ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีวัทยุ RT Radio 107.75 Mhz
ถ่ายทอดสดรายการและมี  นักดนตรีมาให้ ความบันเทิงมากมาย
กิจกรรมจะมีอีกเมื่อไหร่ติดตามข่าวกันนะคะ

Last Updated ( Tuesday, 16 February 2010 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=1600