มี.ค. 20

ฐานข้อมูล Education Research Complete

Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุกการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่องซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Cord journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงรับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Book manographs) และงานวิจัย เฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย  สามารถเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง 2 ฐานได้ที่ http://search.ebscohost.com คู่มือการใช้งาน คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16714