ส.ค. 09

ขอเชิญดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote

endnotex7_logoEndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Lirary OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18065

3 comments

  • Thaneeya on สิงหาคม 14, 2013 at 2:52 pm

  เป็น trial version หรือ purchase ค่ะ เห็นเค้าให้ใส่ product key

   • Yaowaluk on กันยายน 8, 2013 at 1:04 am

   การดาวโหลด…ต้องดาวโหลดภายในเครือข่าย IP ของมหาวิทยาลัยนะคะ และดาวโหลดแล้วให้ แตกไฟล์ ก่อน จะติดตั้งได้ตามปกติ ไม่ต้องใส่รหัสคะ …
   แต่หาก..ดับเบิ้ลคลิกที่ zip ไฟล์ เพื่อเข้าโฟล์เดอร์โปรแกรม เมื่อ install จะถามรหัสค่ะ

  • Chunchara on สิงหาคม 25, 2013 at 5:41 pm

  เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับผู้กำลังหาโปรแกรมนี้เพื่อการศึกษาวิจัยคะ

Comments have been disabled.