ส.ค. 09

อยากจำได้ ไม่อยากลืม

130079ผู้แต่ง :  จูดิท วิลล์ ; ผู้แปล กมล แสงทองศรีกมล

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556

บรรณลักษณ์ : 247 หน้า

ISBN : 9786160813131

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : BF 371 ว713อ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่ม อยากจำได้ ไม่อยากลืม (แต่อยากลืม กลับจำ)   จะช่วยทำให้เข้าใจว่าระบบความจำทำงานอย่างไร และทำไมเราจึงหลงลืม รวมถึงกลเม็ด เคล็ดลับ และเทคนิคในการพัฒนาความจำ เพื่อพัฒนาสมอง และบำรุงรักษาความจำ เพื่อให้มีความจำเป็นเลิศ

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18110