ต.ค. 22

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

Charting Thailand's Economy 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus  เป็นฐาน e-Learning platform ที่ช่วยผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างงานผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซ๊ยนทั้ง 10 ประเทศ

ประกอบด้วย
1)Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์
2)มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน 360 องศา กว่า 400 ดัชนี
3)True ASEAN converage คอรบคลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4)e-Magazine สำหรับบทสรุปผู้บริหาร
5)สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์

สามารถทดลองใช้ได้  6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9152 หรือ http://chartingthailandeconomy.com

Charting Thailand's Economy 2

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18462