พ.ย. 05

ดนตรีในสวนออนทัวร์ (Music in the garden on tour) Library@RMUTT ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยบริการจัดจุดรับบริจาคที่อาคารวิทยบริการ   

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553  ทางสำนักฯ ร่วมกับทีม DJ  จากคลื่น 107.75  มทร.ธัญบุรี และชมรมดนตรี Hunter Music  ได้จัดกิจกรรม ดนตรีในสวนออนทัวร์ (Music in the garden on tour) Library@RMUTT ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบัญชีสภากาชาติไทย  ณ โรงอาหาร  มทร.ธัญบุรี ยอดเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงิน 11,580 บาท  และทางสำนักฯ จะนำเงินเข้าบัญชีต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2204