พ.ค. 25

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน ดังนี้

  • วันจันทร์ที่  1  มิถุนายน  2558  (วันวิสาขบูชา)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22254